Belépési Nyilatkozat

A Belépési Nyilatkozat pontos kitöltése és elfogadása szükséges feltétele annak, hogy taggá válhass az Európai Hallgatók Fóruma Egyesületnél (AEGEE-Debrecen).

*Kötelező

Tagsági feltétel *
Szervezetünk tagja állampolgárságtól, hallgatói jogviszonytól függetlenül bármely természetes személy lehet, aki a csatlakozáskor vagy a tagság megújításakor elmúlt 18 éves, de nem töltötte még be a 35-ik életévét.
Kijelentem, hogy megfelelek a feltételeknek.

Név *

Születési hely*

Születési idő *

Szak
Amennyiben jelenleg hallgató vagy

Tanulmányok kezdete (év)
Amennyiben jelenleg hallgató vagy

Lakcím *

Levelezési cím
Ha nem egyezik meg a lakcímeddel

Számlázási név és cím
Amennyiben számlát szeretnél kérni a tagdíj befizetéséről

Személyi igazolvány vagy útlevél szám *

Tagsági kártyaszám

E-mail cím *

Telefonszám *

Login név *

Login jelszó *

Adatrögzítés *
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Hallgatók Fóruma Egyesület (AEGEE-Debrecen) részemre információs anyagokat küldjön, e célból adataimat rögzítse. Az adatokat az egyesület harmadik félnek nem adja tovább, tagsági viszony megszűnésével azokat megsemmisíti.
Hozzájárulok.

Alapszabály *
Kijelentem, hogy az Európai Hallgatók Fóruma Egyesület (AEGEE-Debrecen) Alapszabályában foglaltakat - különös tekintettel a III/3 pont szerinti tagsági jogokra és kötelességekre - ismerem és elfogadom.
Ismerem és elfogadom.

Alapszabály III/3. tagsági jogok és kötelességek
Az egyesület minden tagját megillető jogosultságok illetve kötelezettségek: